Työnohjaus

”Olipa kerran kuoleman väsynyt halonhakkaaja. Hän tuhlasi aikaa ja voimia,
koska hän hakkasi tylsällä kirveellä. Hänellä ei ollut aikaa hioa kirvestään.”

Työnohjaus on työn arviointia ja työmenetelmien hiomista, eräänlaista kirveen hiontaa.
Työvälineitä huoltamalla suoriudutaan mahdollisimman hyvin perustehtävästä.
Työnohjauksella voidaan vahvistaa ohjattavien ammatillista identiteettiä ja kasvua,
parantaa työssä jaksamista ja työyhteisöjen ilmapiiriä.
Työnohjaus voi kehittää kykyä käsitellä ristiriitoja, vapauttaa liiallisesta kriittisyydestä,
se voi lisätä itseluottamusta ja rohkeutta työn tekemiseen.
Uudenlainen ymmärrys johtaa uudenlaiseen toimintaan.

Työskentelytapani perustuu dialogisuuteen. Työnohjauksessa pyritään keskustelun ja
vuorovaikutuksen avulla pukemaan sanoiksi työkokemuksia, joita sitten yhdessä tarkastellaan.
Työkokemuksia jäsennetään tunteiden, ajattelun ja toimintojen kautta.
Työnohjaus on yksi tapa huolehtia itsestä ja pysyä avoimena uuden oppimiselle.
Työnohjaus perustuu aina työnohjaussopimukseen, joka laaditaan prosessin alussa.
Työnohjaus kestää yleensä 1-3 vuotta, tapaamiset noin kerran kuukaudessa.

Tarjoan yksilö- ja ryhmätyönohjausta Ylä-Savon alueella.
Yhteydenotot puh. 044 567 1751