Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on itseen tutustumista.

Se on omien tunteiden, halujen, odotusten ja pelkojen käsittelyä.
Se on myös niiden tietoiseksi voimavaraksi saattamista.
Tämä vaatii kiinnostusta ja rohkeutta ajatella yhdessä toisen ihmisen kanssa ilman kiirettä.
Jotta psykoterapia on tehokasta, on tarpeen panostaa siihen jonkin verran
aikaa ja sitoutumista.

Psykoterapia on puhumista, mutta ei pelkästään puhetta.

Se on tuntemista ja vuorovaikutusta.
Psykodynaaminen yksilöterapia tapahtuu keskusteluissa kahden ihmisen välillä.
Psykoterapia eroaa keskusteluista vaikkapa ystävien kanssa siinä, että psykoterapeutilla
ei ole samanlaisia odotuksia tai vaatimuksia terapiassa kävijän suhteen kuin muilla ihmisillä.
Lisäksi luottamuksellisuus on psykoterapian edellytys.

Psykodynaamisessa psykoterapiassa pyritään lisäämään itsetuntemusta,

sekä käsittelemään persoonallisuuden kehityksen puutteita,
ymmärtämään ajankohtaisia ongelmia aikaisempien elämänvaiheiden kautta ja
käsittelemään ratkaisemattomia sisäisiä ristiriitoja.
Tavoitteena voi olla myös kyky ylläpitää jatkossa entistä tyydyttävämpiä ihmissuhteita.