Käytännön ohjeita

Psykoterapiaprosessi käynnistyy sopivan terapeutin etsimisellä. Siihen kannattaa uhrata aikaa ja vaivaa,
sillä terapiasuhteen ja toipumisen kannalta on tärkeää, että luotat terapeuttiin.
Ennen terapiasopimuksen tekoa on yleensä 1-3 arviointikäyntiä,
jossa yhteistyön sujuvuutta on mahdollista tunnustella.

Psykoterapian kesto määritellään yksilöllisesti ja se vaihtelee
ongelmasta riippuen 1-2 vuodesta useaan vuoteen.
Terapiakäyntien tiheys on pääsääntöisesti 2 kertaa viikossa, 45 minuuttia kerrallaan.

Mikäli 16 - 67- vuotiaan työ- tai opiskelukyky on uhattuna, hän voi hakea
Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa. Arvion asiakkaan psykoterapian tarpeesta
Kelaa varten tekee psykiatrian erikoislääkäri, joko yksityis- tai julkisella sektorilla.
Lisää: Kelan kuntoutuspsykoterapia.
Psykoterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti.